Adressen Verenigingen

Nazareth Info (wijkblad/advertenties)
Redactieadres:
Kerkweg 25
tel: 06 - 16881804

Heinz Braun
Aanleveren kopie/advertenties:
De redactie van de Nazareth Info verzoekt de verenigingen en instellingen en allen die belang
hebben bij publicatie van artikelen die interessant en van nut zijn voor de bewoners van 
Nazareth, voor de uitgave van het maandblad vóór de 18e van de maand in te leveren.
(Voorbeeld: kopie voor december inleveren vóór 18 november)

IKC De Geluksvogel (peuteropvang, basisschool en BSO)
Locatie Limmel: Balijeweg 101, 6222BE Maastricht
tel: 043 - 363 20 65
info@ikc-degeluksvogel.nl

Bejaarden - Invalidenvereniging Limmel
Woensdagmiddag kienen van 13.30 - 16.40 uur
Kapelaan Lochtmanshuistel: 043 - 362 58 22
BIVlimmel@outlook.com
Netty Hufkens (voorzitster)
Aloys Beijer (secretaris) tel: 06 511 511 79   

 
Biodanza-les met Peter en Monique
woensdagavond aanvang van 19.45 uur tot 21.30 uur.
vrijdagochtend aanvang van 10.30 - 12.00 uur.
Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39
Voor meer informatie:
tel: 06 - 202 115 15
tel: 06 - 504 179 86
info@biodanzalimburg.nl

 
BOC-Nazareth (Bewoners overleg commissie)
Voorzitter: Eugene Braken
tel: 06 - 504 332 54
Secretaris: May Voorjans
Meerssenerweg 69A, 6222AH Maastricht
6222 VX Maastricht
Gsm:  06 - 207 975 06
mvoorjans@ziggo.nl

Bridgeclub Vrijthof - Maasvogels
Dinsdagavond aanvang om 20.00 uur
Donderdagmiddag aanvang om 13.00 uur
Voor meer informatie:
tel: 06 - 133 575 53 

Buurtbelangen Nazareth
Voorzitter: Ted de Vrees
Meerssenerweg 69A   6222AH Maastricht
tel: 06 - 473 408 31
vrees-de@home.nl
Penningmeester: Heinz Braun
Kerkweg 25    6231BR Meerssen 
tel: 06 - 168 818 04
heinzbraun@home.nl

Buurtcentrum Nazareth
Miradorplein 39, 6222 TE Maastricht, tel: 043 - 363 27 00 
E-mail: mailto:info@buurtcentrum-nazareth.nl  en website: www.buurtcentrum-nazareth.nl
      
C.V. De Braniemeekers
Voorzitter: Marcel Coolen, tel.: 06 - 139 173 86
Vice-voorzitter: Roy Beaumont, tel.: 06 - 533 774 11
Penningmeester: Jo Boumans, tel.: 06 - 462 461 59
Secretaris: Romy Storms-Brüll, tel.: 06 - 312 883 51
Pastoor Mulkenshof 27, 6222 EL Maastricht
e-mail:  info@braniemeekers.nl
Bestuurslid: Esther Dessart-Walthie
Bestuurslid: Paul Gerrits
E-mail: info@braniemeekers.nl
Website: www.braniemeekers.nl
 
   
C.V. De Braniemeekerkers
Veurzitter: Jo Boumans
tel: 06 - 462 461 59
Krétzer: Ilse Thomissen
Dolmanstraat 20, 6222 EC Maastricht
tel:
06 - 511 967 34  e-mail: math.thomissen@home.nl
 
Carnavalsvereniging de Kakpepers
Voorzitter: Arno Willems
Secretariaat: Ted de Vrees
1e Penningmeester: Cindy Quaden - Debruijn
2e Penningmeester: Suus Mordang
Vice voorzitter: Francios Overhof
Emailadres: cvdekakpepers@gmail.com
Correspondentieadres:
Ted de Vrees
Meerssenerweg 69A, 
6222 AH MAASTRICHT
E-mail: vrees-de@home.nl

Damesvereniging Nazareth
Mevr. Jose Ramakers
tel: 
043 - 363 68 98
Mevr. Wilma Monfrance
tel: 043 - 362 08 11

Stg. Dierenambulance Limburg Zuid
Francois de Veijestraat 9     6201AB Maastricht 
tel: 0900 - 443 3224 (50 cent p.m.)

Evangelische Gemeente "De Ware Wijnstok"
Buurtcentrum Nazareth (043 - 363 27 00)
zondagsdienst: aanvang 10.00 uur
Secretariaat: 
Mevr. J. Keulen-Colin
tel: 046 - 437 02 56

Stichting de Kestielretjes
Judoclub J.C.K.R. Nazareth.
tel: 043 - 362 31 98

Fanfare Juliana
Inlichtingen: Inge Krutzen - Verkooijen 
i.verkooijen1@home.nl
Cruyshaag 33    62228 EG Maastricht
tel: 06 - 513 101 70 / 043 - 851 68 22
Website Fanfare Juliana: www.fanfare-juliana.nl

Kienclub "De Zonneblömkes"
Dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur
1e, 2e en 3e dinsdagmiddag kienen met prijsjes
4e dinsdag kienen met dubbeltjes
Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39
Inlichtingen: Mevr. A. Janssen 
tel: 043 - 363 74 52

Maos & Neker (www.maosenneker.nl)

Miradorplein 39, 6222 TE Maastricht, tel: 043 - 363 27 00
Bestuur:
Voorzitter: Frits Schoeren
voorzitter@maosenneker.nl
Secretaris: Bernadette Turkenburg
secretaris@maosenneker.nl
Penningmeester:  Sjer Colier
penningmeester@maosenneker.nl
Bestuurslid:
Lou Mullenders (O.C. en PR)
l.mullenders@maosenneker.nl
Bestuurslid:
Anita Castro (O.C.)
a.castro@maosenneker.nl
Buurtcentrum Nazareth
Inlichtingen: 
tel: 06 - 104 32 727
 

Meer bewegen voor ouderen

Dinsdagmiddag van 15.00 tot 15.45 uur
Donderdagmorgen van 10.15 tot 11.00 uur
Buurtcentrum Nazareth
Inlichtingen: Mevr. Paulissen
tel: 043 - 362 15 89
Inlichtingen: Mevr. Derez 
tel: 043 - 363 55 10

Peuterspeelzaal DE GELUKSVOGEL
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van:
08.45 - 11.45 uur
Maandag- en dinsdagmiddag van:
12.45 tot 15.45 uur
tel: 043 - 363 19 69


GEUSSELTSPORT (voetbalvereniging)
Voorzitter: Sjef Zwackhalen
tel: 06 - 43026510
sjef.zwackhalen@trajekt.nl
Secretaris: John Lemaire
tel: 06 - 11920178
johnlemaire067@gmail.com
Jeugdsecretaris: Nico Eikenboom
06 - 52457327
nicoeikenboom@gmail.com
Website:
www.geusseltsport.nl
Adres: Sportpark Geusselt, Vijfkamp 1, 6225 XN MAASTRICHT

Scouting Titus Brandsma
Inlichtingen: Laura Bruijnzeels tel: 043 - 362 72 28
laura@titusbrandsmamaastricht.nl
Groepsvoorzitter: Robert Roijen tel: 06 - 222 31 873
robert@titusbrandsmamaastricht
Correspondentieadres: Beneluxlaan 9, 6226 CZ Maastricht

Trajekt
Trefcentrum W.V.V. Maastricht
Edisonstraat 4 Maastricht 6224GK
tel: 043 - 763 00 10

Vriendenkoor Eindrach
Repetitie: Dinsdagavond 20.00 uur
Locatie: 'Op de Spieker' achterkant Martinuskerk Wyck
Inlichtingen: Jos Gilissen
Wallensgaard 12    6227 GM Maastricht
tel: 043 - 361 95 36

Stg. Raad van Uitkeringsgerechtigden 
Bogaardenstraat 35B, 6211 SN Maastricht
Tijdens spreekuur: 06 - 20 38 19 21