Adressen Verenigingen

Nazareth Info (wijkblad/advertenties)
Redactieadres:
Kasteel Schaloenstraat 54B
tel: 043 - 362 59 54

Math. Dupuits
m.dupuits@planet.nl
Heinz Braun
Aanleveren kopie/advertenties:
De redactie van de Nazareth Info verzoekt de verenigingen en instellingen en allen die belang
hebben bij publicatie van artikelen die interessant en van nut zijn voor de bewoners van 
Nazareth, voor de uitgave van het maandblad vóór de 18e van de maand in te leveren.
(Voorbeeld: kopie voor december inleveren vóór 18 november)

IKC De Geluksvogel (peuteropvang, basisschool en BSO)
Locatie Limmel: Balijeweg 101, 6222BE Maastricht
tel: 043 - 363 20 65
info@ikc-degeluksvogel.nl

Bejaarden - Invalidenvereniging Limmel
Woensdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur
Kapelaan Lochtmanshuis
bivlimmel@ziggo.nl
Thea van den Bosch (voorzitster), Azamonstraat 2D, tel: 043 - 311 15 26
Agnes Schols - Vertommen (secretaris) tel: 043 - 361 12 83   

 
Biodanza-les met Peter en Monique
woensdag- en donderdagavond aanvang om 19.45 uur tot 21.00 uur.
Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39
Voor meer informatie:
tel: 06 - 202 115 15
tel: 06 - 504 179 86
info@biodanzalimburg.nl

 
BOC-Nazareth (Bewoners overleg commissie)
Voorzitter: Eugene Braken
tel: 06 - 504 332 54
Secretaris: May Voorjans
Kasteel Hillenraathweg 47A
6222 VX Maastricht
Gsm:  06 - 207 975 06
mvoorjans@ziggo.nl

Bridgeclub Vrijthof - Maasvogels
Dinsdagavond aanvang om 20.00 uur
Donderdagmiddag aanvang om 13.00 uur
Voor meer informatie:
tel: 06 - 133 575 53 

Buurtbelangen Nazareth
Voorzitter: Ted de Vrees
Meerssenerweg 69A
tel: 06 - 473 408 31
vrees-de@home.nl
Vice-voorzitter: Math. Dupuits
Kasteel Schaloenstraat 54B  6222TP Maastricht
tel: 043 - 362 59 54
m.dupuits@planet.nl
Penningmeester: Heinz Braun
Kerkweg 25    6231BR Meerssen 
tel: 06 - 168 818 04
heinzbraun@home.nl

Buurtcentrum Nazareth
Miradorplein 39    6222 TE Maastricht
Inlichtingen: ---------------------------- 
tel: 043 - 363 27 00 
E-mail: mailto:info@buurtcentrum-nazareth.nl  
      
C.V. De Braniemeekers
Voorzitter: Marcel Coolen, tel.: 06 - 139 173 86
Vice-voorzitter: Jo Boumans, tel.: 06 - 462 461 59
Sionsweg 18   6222 EK Maastricht e-mail: franjo@home.nl
Penningmeester: Petro Humblet, tel.: 06 - 526 407 14
Secretaris: Esther Dessart-Walthie,
tel: 06 - 476 793 03
Kasteel Hartelsteinstraat 32  6222 XE Maastricht e-mail:
cvdebraniemeekers@ziggo.nl
Bestuurslid: Math Thomissen
Bestuurslid: Paul Gerrits
Bestuurslid: Theo Schefman
C.V. De Braniemeekerkers
Veurzitter: Jo Boumans
tel: 06 - 462 461 59
Krétzer: Ilse Thomissen
Dolmanstraat 20, 6222 EC Maastricht
tel:
06 - 511 967 34  e-mail: math.thomissen@home.nl
 
Carnavalsvereniging de Kakpepers
Voorzitter: Robert Elie
Secretariaat: Kim Overhof - Smeekes
1e Penningmeester: Cindy Quaden - Debruijn
Vice voorzitter: Francios Overhof
Emailadres: cvdekakpepers@gmail.com
Kasteel Kasteel Hillenraadweg 2, 6222 XW MAASTRICHT 

Damesvereniging Nazareth
Mevr. Jose Ramakers
tel: 
043 - 363 68 98
Mevr. Wilma Monfrance
tel: 043 - 362 08 11

Stg. Dierenambulance Limburg Zuid
Francois de Veijestraat 9     6201AB Maastricht 
tel: 0900 - 443 3224 (50 cent p.m.)

Evangelische Gemeente "De Ware Wijnstok"
Buurtcentrum Nazareth (043 - 363 27 00)
zondagsdienst: aanvang 10.00 uur
Secretariaat: 
Mevr. J. Keulen-Colin
tel: 046 - 437 02 56

Stichting de Kestielretjes
Judoclub J.C.K.R. Nazareth.
tel: 043 - 362 31 98

Fanfare Juliana
Inlichtingen: Inge Krutzen - Verkooijen 
i.verkooijen1@home.nl
Cruyshaag 33    62228 EG Maastricht
tel: 06 - 513 101 70 / 043 - 851 68 22
Website Fanfare Juliana: www.fanfare-juliana.nl

Kienclub "De Zonneblömkes"
Dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur
1e, 2e en 3e dinsdagmiddag kienen met prijsjes
4e dinsdag kienen met dubbeltjes
Buurtcentrum Nazareth, Miradorplein 39
Inlichtingen: Mevr. A. Janssen 
tel: 043 - 363 74 52

Meer bewegen voor ouderen

Dinsdagmiddag van 15.00 tot 15.45 uur
Donderdagmorgen van 10.15 tot 11.00 uur
Buurtcentrum Nazareth
Inlichtingen: Mevr. Paulissen
tel: 043 - 362 15 89
Inlichtingen: Mevr. Derez 
tel: 043 - 363 55 10

Peuterspeelzaal DE GELUKSVOGEL
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van:
08.45 - 11.45 uur
Maandag- en dinsdagmiddag van:
12.45 tot 15.45 uur
tel: 043 - 363 19 69

R.K.V.C.L. (voetbalvereniging)
Voetbalclub Limmel ("Nazareth")
Voorzitter: Peter Koevoets
tel: 06 - 55 86 45 09
Secretaris: Marcel Coolen
tel: 06 - 13 91 73 86
Penningmeester: Peter Koevoets
tel: 06 - 55 86 45 09

GEUSSELTSPORT (voetbalvereniging)
Voorzitter: Sjef Zwackhalen
tel: 06 - 43026510
sjef.zwackhalen@trajekt.nl
Secretaris: John Lemaire
tel: 06 - 11920178
johnlemaire067@gmail.com
Jeugdsecretaris: Nico Eikenboom
06 - 52457327
nicoeikenboom@gmail.com
Website: www.geusseltsport.nl
Adres: Sportpark Geusselt, Vijfkamp 1, 6225 XN MAASTRICHT
 
Ruilbeursvereniging Nazareth
Secretariaat: M. Nelissen
Camphaag 75 Maastricht 6222ED
tel: 043 - 850 09 75
Inlichtingen: H. Nelissen
tel: 043 - 363 82 97

Scouting Titus Brandsma
Inlichtingen: Laura Bruijnzeels tel: 043 - 362 72 28
laura@titusbrandsmamaastricht.nl
Groepsvoorzitter: Robert Roijen tel: 06 - 222 31 873
robert@titusbrandsmamaastricht

Trajekt
Trefcentrum W.V.V. Maastricht
Edisonstraat 4 Maastricht 6224GK
tel: 043 - 763 00 10

Vriendenkoor 
Repetitie: Dinsdagavond
Inlichtingen: F. Purnot
Kasteel Hartelsteinstraat 16
tel: 06 - 307 73 028

Stg. Raad van Uitkeringsgerechtigden 
Bogaardenstraat 35B, 6211 SN Maastricht
Tijdens spreekuur: 06 - 20 38 19 21