Wijkverpleegkundigen

Bonnie van Wijk en Noortje Onstenk zijn in de wijken Nazareth en Limmel werkzaam als wijkverpleegkundige. Wij werken o.a. nauw samen met de huisartsenpraktijk Nazareth. U kunt bij ons (Bonnie en Noortje) terecht met allerhande vragen over uw gezondheid en welzijn. Wij kijken samen met u, wat er aan de hand is. Wij kunnen u informatie geven over gezondheid, gezond leven en over voorzieningen die u daarbij kunnen helpen. Zo nodig verwijzen wij u door naar de juiste (zorg)instantie of wij regelen dit voor u. U kunt ons ook bereiken op de volgende telefoonnummers: Bonnie van Wijk: 06-43877503 of e-mail: Bonnie.vanWijk @envida.nl

Noortje Onstenk: Wijkverpleegkundige niveau 5
06-12224574 of e-mail: Noortje.Onstenk@envida.nl

Tevens houdt Noortje spreekuur in het Wijkservicepunt in Nazareth, Kasteel Schaloenstraat 54 op dinsdagochtend van 9.00-12.00 uur. Hier kunt U gewoon binnenlopen. Het maken van een afspraak is niet nodig.