Maastricht algemeen

Afbeelding invoegen
 
Beste bewoner(s),

Nederland en ook Maastricht hebben te maken met een uitzonderlijke situatie door het uitbreken van het coronavirus. Gemeenten moeten in de coronacrisis ook extra maatregelen treffen voor dak- en thuislozen. Hiervoor is een richtlijn opgesteld door het RIVM. Op basis van deze richtlijn is besloten om de voormalige gevangenis Overmaze geschikt te maken voor de opvang van dak- en thuislozen tijdens de coronacrisis. Met deze brief wil ik u hierover informeren.

RIVM-richtlijnen
De huidige dag- en nachtopvang van het Leger des Heils, gelegen aan de Statensingel, voldoet niet aan de richtlijnen van RIVM in het kader van coronavirus. Daarom is besloten om, in samenwerking met het Leger des Heils, met spoed op zoek te gaan naar een tijdelijke locatie die wel kan voldoen aan de richtlijnen.

Het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van de voormalige gevangenis Overmaze, heeft momenteel de opdracht om haar vastgoed daar waar mogelijk in te zetten om spoedeisende maatschappelijke vragen ten gevolge van Corona te faciliteren. Na onderzoek blijkt de locatie op korte termijn een oplossing te kunnen bieden voor de tijdelijke opvang van dak- en thuisloze personen.

Overmaze
Een gedeelte van het gebouw is door het Rijksvastgoedbedrijf en Het Leger des Heils in korte tijd geschikt te maken voor tijdelijke opvang. De in- en uitgang van de opvang zal plaatsvinden aan de zijde van de Korvetweg. Daar was eerder ook de in- en uitgang van het voormalige asielzoekerscentrum.

De opvang wordt geschikt gemaakt voor maximaal 50 personen. Er worden ruimtes ingericht om te overnachten en overdag te verblijven. Als er het vermoeden is dat een persoon besmet is, wordt deze gescheiden van de overige bewoners. Bij daadwerkelijke Corona gerelateerde klachten wordt de bewoner op de locatie gesepareerd van de overige bewoners. Als op medische gronden blijkt dat de persoon op een quarantaine plek moet verblijven dan zal dat buiten de locatie Overmaze zijn.

Planning
Het Rijksvastgoedbedrijf en het Leger des Heils zijn gestart met de inventarisatie van de benodigde werkzaamheden. Diverse bedrijven zullen de komende week ingeschakeld worden om de locatie gebruiksklaar te maken. Naar verwachting zullen de eerste bewoners op 14 april 2020 arriveren. De opvang van de dag- en nachtopvang zal zolang de maatregelen als gevolg van de coronacrisis van kracht zijn in Overmaze plaatsvinden. Met de eigenaar van het complex, de Rijksvastgoeddienst, is afgesproken dat het Leger des Heils 4 weken na het beëindigen van de van overheidswege ingestelde crisismaatregelen de opvang heeft afgebouwd.

Verblijf bewoners
Als bewoners geen ziekteverschijnselen vertonen zullen zij overdag niet altijd op de locatie zijn en zullen zij ook buiten de opvang verblijven. Voor de bewoners van de tijdelijke opvang gelden dezelfde regels zoals die voor alle mensen in Nederland gelden.

Contact
Heeft u vragen over deze opvang? Of doen zich situaties voor die tot overlast leiden of volgens u niet gepast zijn? Dan kunt u contact opnemen met:

-     Leger des Heils 043-3254311, 24/7 bereikbaar.

Tot slot wil ik benadrukken dat we te maken hebben met een unieke situatie. In het belang van de volksgezondheid hebben we als gemeente de plicht dit soort maatregelen te nemen en er zo voor te zorgen dat iedereen in deze crisis een veilige plek heeft om te verblijven. We doen er alles aan om dit zo goed mogelijk te laten verlopen en de overlast voor uw omgeving tot een minimum te beperken. Ik vraag uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Hoogachtend,

Mara de Graaf,

Wethouder Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA

2   van 2

 
 

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN MAASTRICHT

MAASTRICHT - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 16 en 29 januari, 6, 8, 17 en 27 februari, 5, 7, 16 en 26 maart en vervolgens minimaal twee keer per maand bij Envida, Becanusstraat 9.

Informatie en een afspraak maken:

Bent u lid van Service van Envida (voorheen GroenekruisService) neemt u dan contact op met Service van Envida, telefoon 043-3690610.

Bent u lid van Meander eXtra neemt u dan contact op met Meander eXtra, telefoon 045-5748800.
Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.

Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 50,00, medisch, C/D/E (ook voor code 95)en Taxipas € 70,00.

Leden van Envida, Meander en/of CNV/FNV/ouderenbonden krijgen € 10,00 korting op bovenstaande prijzen.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl(inloggen met DigiD).

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per post of via de mail).

De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

EINDE PERSBERICHT


Spreekuur voor vragen over arbeidsongeschiktheid en uitkering

Ervaringsdeskundige spreekuurhouders denken graag met u mee en geven gratis uitleg. WijkServicePunt Wijckerpoort/ Witte Vrouwenveld,
Voltastraat 50, 6224 SW Maastricht . Tel. tijdens spreekuur: 06-12122947.
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – vrij inlopen.


 Wat te doen wanneer er iemand op straat wordt mishandeld?

* Bel het alarmnummer 112
* Onthoud kenmerken van de dader
* Laat het slachtoffer niet alleen
* Breng jezelf niet in gevaar


- Kern met Pit:

  Hoe subsidie aan te vragen voor speciale activiteiten door Bureninitiatieven?