Medisch- en incontinentieafval 2022

 
Afbeelding invoegen
 
Klik op bovenstaande afbeelding over info
 
TEGEMOETKOMING 
MEDISCH- EN INCONTINENTIEAFVAL 
 
Voorwaarden tegemoetkoming:
Voor wie?
Heeft u veel medisch afval, bijvoorbeeld stoma-, dialyse- of beademingsmateriaal? Dan zet u waarschijnlijk meer restzakken dan gemiddeld aan straat. Heeft u (ook) incontinentieafval en kunt u dit niet zelfstandig naar het milieuperron brengen? En is er niemand in uw omgeving die u hierbij kan helpen? Dan kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.
 
Vorm van tegemoetkoming?
De gemeente reikt 20 gratis restzakken per jaar en/of eenmalig een medische afvalemmer voor in huis (DiaperChamp) uit. Wat u krijgt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In deze folder kunt u een aantal vragen beantwoorden. Zo kunt u nagaan of en waarop u recht heeft. Daarna kunt u een aanvraag doen bij de gemeente.
 
FOLDER TEGEMOETKOMING MEDISCH- EN INCONTINENTIEAFVAL
 
Aanvragen:
U moet de aanvraag voor tegemoetkoming zelf doen. Maar u mag natuurlijk de hulp van een mantelzorger of een familielid inschakelen. Per huishouden verstrekken we maximaal 1 keer per kalenderjaar 20 gratis restzakken en / of eenmalig een medische afvalemmer.
 
Kosten
Het aanvragen van een tegemoetkoming is gratis.