Meldpunt Veilig Thuis

Heb je te maken met huiselijk geweld of mishandeling? Vermoed je geweld in huiselijke kring in jouw omgeving? Wordt je zelf thuis mishandeld? Kom in actie! Bel gratis, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 0800-2000.

Veilig Thuis is er voor iedereen.
Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als je zelf slachtoffer bent, als iemand anders (misschien) slachtoffer is, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld of mishandeling. 

Als je je schaamt
Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden, in alle culturen en tegen vrouwen én tegen mannen. Als je zelf slachtoffer bent, ben je niet de enige. Er is dus niets om je voor te schamen.

Het stopt niet vanzelf
Geweld in huiselijke kring is veel meer dan slaan en schelden. Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting en stalken zijn óók vormen van geweld in huiselijke kring. Bijna altijd is hulp van buiten nodig om dit te stoppen.  

Veilig Thuis
Sinds 1 januari kan iedereen terecht bij één meldpunt: ‘Veilig Thuis’, voor advies, hulp of meldingen over huiselijk geweld. ‘Veilig Thuis’ is 24/7 bereikbaar via het telefoonnummer 0800 – 2000. ‘Veilig Thuis’ is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. Het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker.