Korporaal der 1e Klasse Petrie Crijns

In het kader van het nationale project ‘Vernoeming omgekomen militairen tijdens missies’, een initiatief van de Stichting ‘Coördinatie 75 jaar Vrijheid’ in samenwerking met Rijkswaterstaat, is besloten om het A2-viaduct (het tunneltje onder de A2, tussen Nazareth en Amby) te vernoemen naar Korporaal der 1e Klasse Petrie Crijns, die op
18 februari 1993 is omgekomen door een noodlottig ongeval in voormalig Joegoslavië.
 
Het doel van de vernoeming van viaducten en bruggen is tweeledig. Ten eerste om onze omgekomen militairen te eren en herdenken. Ten tweede het Nederlandse volk attenderen op het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat veel militairen hiervoor de hoogste prijs betalen. De bruggen en viaducten in Nederland bieden een blijvende en een passende herinnering aan hen die zich voor de vrijheid en veiligheid van anderen onvoorwaardelijk hebben ingezet. Op donderdag 2 december zijn de naamborden aan beide kanten van het viaduct geplaatst.

Korporaal der 1e Klasse Petrie Crijns (*31 oktober 1970 - =18 februari 1993), afkomstig uit Amby, was een 22-jarige korporaal der eerste klasse, werkzaam bij de Alpha-compagnie van het transportbataljon
Afbeelding invoegen in Busovaca, Bosnië-Hercegovina. Zij was op 8 november 1992 voor de eerste keer naar Bosnië-Hercegovina vertrokken, als onderdeel van UNPROFOR. Ze keerde in januari 1993 voor een kort verlof terug naar Nederland. Op 3 mei 1993 zou ze definitief naar haar woonplaats Amby terugkeren. Door een noodlottig ongeval dat plaatsvond op de weg van Tuzla naar Zenica is zij op 18 februari 1993 overleden. Petrie is op 25 februari 1993, onder massale belangstelling, met militaire eer begraven op het kerkhof van de Sint-Walburga kerk in Amby.
 
Korporaal der 1e Klasse Petrie Crijns is de eerste Nederlandse vrouwelijke militair die tijdens een vredesmissie.
 
 Afbeelding invoegen