Telefoon Algemeen

Alarmnummer: Politie, ambulance en brandweer
112

Crisis opvang centrum (dag en nacht)
043-325 46 12

Essent Klantenservice
0900 1550
 
Essent ALGEMEEN
088 - 851 10 00

Essent storingen gas of electra
0800 9009
 
Enexis klantenservice:
0900 - 780 87 00
  
Enexis storingen:
0800 - 9009
 
Huisartsenpraktijk Nazareth:
043 - 362 41 00

Klantenmeldpunt gemeente Maastricht
14 043

Trajekt Opbouwwerker Karen Hop
043-763 00 10

Trajekt Noordoost Jeugd- en buurtwerk
043-763 00 10

Raad van kinderbescherming
043-325 43 54

S.O.S. telefonische hulpdienst
043-321 66 76

Stichting Dierenambulance Limburg- Zuid
0900 - 4433224 (€ 0,50 p.m.)

Woningstichting Maasvallei
043-368 37 37

Woningstichting Woonpunt
088 - 050 60 70

Woonpunt reparatieservice
088 - 050 60 70

Wijkagent politiebasis eenheid
0900-8844