Telefoon Algemeen

Alarmnummer: Politie, ambulance en brandweer
112

Brandweer (meldingen zonder spoed)
088 - 061 92 00

Wijkagent Politie basiseenheid:
0900 8844
 
Academisch ziekenhuis Maastricht:
043 - 387 65 43
 
Apotheek Nazareth:
043 - 362 01 01
 
Essent Klantenservice
0900 1550
 
Essent ALGEMEEN
088 - 851 10 00

Essent storingen gas of electra
0800 9009
 
Enexis klantenservice:
0900 - 780 87 00
 
Dierenarts Croughs
043-363 84 52
 
Dierenambulance
0900 443 32 24 ( € 0,50 p.m.)

Huisartsenpraktijk dhr Zwietering & mevr. van Kleef:
043 - 362 41 35
 
Huisartsenpraktijk Severen dhr Gootjens:
043 - 363 49 64
 
Huisartsenpost AZM:
043 - 387 77 77
 
Medisch Centrum Nazareth:
043 - 362 41 00

Klantenmeldpunt gemeente Maastricht   (www.maastricht.nl)
14 043

Trajekt Opbouwwerker Lonneke Paulissen
043-763 00 10

Trajekt Noordoost Jeugd- en buurtwerk
043-763 00 10

Raad van kinderbescherming
043-325 43 54

S.O.S. telefonische hulpdienst
043-321 66 76

Woningstichting Maasvallei
043-368 37 37

Woningstichting Woonpunt & Reperatieservice
088 - 050 60 70

Woonpunt reparatieservice
088 - 050 60 70

Fysiotherapie Maijs, B.K. Herzog
043-363 54 82

Fysiotherapie Cerfontaine / van der Loop
043-362 52 87

Handtherapie ZUID (ergo- en fysiotherapie) (www.handtherapiezuid.nl)
043 - 311 12 96

Huisartsenpost AZM
043-387 77 77
 
Logopediepraktijk Logocura:
045 - 405 18 88

Pastoor P. Horsch: 
06 - 123 264 63 / 043 - 631 45 00 (nood)

Steunpunt Mantelzorg Zuid
043-321 50 46

Tandarts in het weekend
0900-4243434

Envida:
043 - 369 06 90 / 0900 - 223 34 40 (24 uur) 
 
Service van Envida
043 - 369 06 10
 
Sevagram Thuiszorg & Sociale Alarmering:
043 - 354 91 80

Buurtzorg Noord Team
06 - 230 145 13